Skip to main content

Kurikulum

Jawatankuasa Induk
 
Pengerusi
Wan Azli bin Wan Yusoff            
Guru Besar
T/Pengerusi
Mala Azian binti Hashim
GPK Pentadbiran
N/Pengerusi I
Nik Afifi bin Nik Daud
GPK Hal Ehwal Murid
N/Pengerusi II
Mohd Shafiq bin Che Noh
GPK Ko-Kurikulum
N/Pengerusi III             
Norazami binti Ibrahim
GPK Pendidikan Khas
SU Induk
Rusmini binti Sulaiman
 
Pen. S/U
Farrazadia binti Hamzah
 
AJK
Semua Ketua Panitia
Panitia M/Pelajaran
Siti Mariam binti Mohd Amin
Pusat Sumber Sekolah
Syed Nasruddin bin Syed Abd. Aziz
Peperiksaan & Penilaian
Suriati binti Nawi
Kecemerlangan Akademik
Aida Azira binti Ramlee
Pemulihan/LINUS
Noor Arbaiyah binti Muhammad
Pra Sekolah
Hazardie bin Mohd Nazid
Jadual Waktu
Noraida binti Ab. Ghani
DLP
Nor Azila binti Mohamad
PBD
Norhasfiza binti Zainal
MBMMBI
Nik Azmira Haslinda binti Awg Hamat
Semakan Buku Latihan Murid      
Nor Syahidati binti Mohd Nasir
Transisi
Maznita binti Din
S/U  PPKI
Norhaslini binti Shafie
Pemantauan PDPC
 

Bidang Tugas Setiausaha Induk Kurikulum

 1. Menyelia atau menyelaras semua kegiatan mata pelajaran.
 2. Menyelia pelaksanaan rancangan dan strategi pembangunan akademik.
 3. Mengetuai pengawasan dan penyeliaan Bilik Gerakan.
 4. Menyelaras perjumpaan/mesyuarat panatia-panatia.
 5. Selalu berbincang dengan Ketua Panatia mengenai perkembangan dan permasalahan panatia berkenaan.
 6. Bersama menyemak buku latihan pelajar.
 7. Menyelia hal-hal akademik guru / pemantauan dan pelajar.
 8. Menjadi AJK Perancang Sekolah.
 9. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

Bidang Tugas J/K Induk Kurikulum:

 1. Bertanggungjawab meningkatkan taraf PdP di sekolah.
 2. Berusaha mencapai objektif dan matlamat akademik sekolah.
 3. Merancang strategi PdP dan penilaian tentang prestasi pembelajaran.
 4. Merancang Kelas: pemulihan, bimbingan, tambahan dll.
 5. Menyelaras penilaian: bulanan/penggal/akhir tahun/kerja cuti terancang.
 6. Berusaha memperbanyakkan bahan sumber pendidikan.
 7. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun akademik.
 8. Menyelaras semua kegiatan penatia/mata pelajaran.
 9. Merancang, mengelola dan menilai strategi pembangunan akademik.
 10. Mempastikan strategi sekolah dilaksanakan dan diubahsuai jika perlu.
 11. Menyemak kerja pelajar dari masa ke semasa.
 • Mengadakan taklimat/penerangan kepada guru berkenaan akademik.
 • Dapat memberi taklimat berkenaan akademik sekolah.
 • Bertanggungjawab terhadap Bilik Gerakan Sekolah.

Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran

 1. Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran terkini
 2. Menyedia dan menyelaras rancangan pelajaran
 3. Memilih dan mencadang buku teks / buku kerja kepada pihak JKS
 4. Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan PdP dan pusat sumber sekolah
 5. Mengadakan mesyuarat panitia matapelajaran
 6. Merancang dan melaksana program peningkatan prestasi pelajar
 7. Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid
 8. Menyediadanmemperolehalat bantu mengajar
 9. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses P&P
 10. Merancang program khasmuridbermasalah 3M
 11. Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi
 12. Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P&P
 13. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan kurikulum
 14. Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan
 15. Mengurus dan menyemak buku stok.
 16. Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemaskini
 
Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah
Bidang Tugas Guru PSS:  
 1. Merancang dan menyediakan peraturan-peraturan perpustakaan dan memastikan ianya difahami dan dipatuhi oleh semua pelajar.
 2. Melantik pustakawan-pustakawan dan mengatur jadual bertugas.
 3. Membuat anggaran perbelanjaan dengan menyediakan senarai buku-buku yang dibekalkan dan dibeli mengikut keutamaan.
 4. Membuat pesanan buku dan peralatan perpustakaan melalui Guru Besar dan memeriksa buku yang dibekalkan oleh pembekal dari segi kualiti & kuantiti.
 5. Mengemaskini stok perpustakaan &memproses buku baru.
 6. Melatih pustakawan dari masa ke semasa.
 7. Membuat jadual waktu penggunaan untuk kelas-kelas.
 8. Menyediakan rekod penggunaan perpustakaan oleh pelajar.
 9. Menyediakan rekod pinjaman oleh pelajar dan guru.
 10. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar dan pengguna perpustakaan yang efektif, menarik minat pelajar serta mengadakan pertandingan penggunaan perpustakaan, kuiz, perbincangan, ceramah, seminar, pameran dan lain-lain.
 11. Mengadakan khidmat membaiki bukurosak dan menjilid majalah.
 12. Mengawasi keselamatan dan kebersihan perpustakaan.
Bidang Tugas Guru ABM:
 1. Membantu Guru Besar melengkapkan alat bantu mengajar sekolah.
 2. Menyelaras alatan mengajar dengan kerjasama ketua panatia.
 3. Menyusun dan mengemaskan almari/rak dan bilik alatan mengajar supaya sentiasa tersusun dan kemas.
 4. Mengemaskinikan dan memproses alatan & stok BBM
 5. Menyenarai alatan BBM dan diedarkan kepada ketua panatia/guru.
 6. Merekod pinjaman alatan mengajar oleh guru.
 7. Menggalakan guru-guru memperbanyakkan
Bidang Tugas Guru Buku Rujukan:
 1. Menjaga stok naskah guru.
 2. Memberi pinjam naskah guru dan direkod maklumat pinjaman & pemulangan.
 3. Mencadangkan pembelian naskah guru setelah berbincang dengan panitia.
 4. Menjaga dan mengelola sukatan pelajaran bagi semua mata pelajaran.
 5. Mencadangkan kepada guru perpustakaan pembelian buku rujukan tambahan.
 6. Mempastikan guru memulangkan buku yang dipinjam pada akhir tahun.
 
Jawatankuasa Penilaian & Peperiksaan
 1. Mengetuai Unit Peperiksaan Dan Penilaian.
 2. Menjadi penyelaras kepada peperiksaan yang berkenaan.
 3. Menentukan perjalanan dan tugas unit ini bergerak mengikut jadual.
 4. Mengumpulbahan atau statistik yang perlu untuk bilik gerakan.
 5. Menjadi AJK Perancangan Sekolah.
 6. Membuat giliran guru bertugas semasa peperiksaan berjalan.
 7. Merancang dan menyediakan jadual bertindak bagi ujian bulanan.
 8. Menyediakan borang maklumat berkaitan dengan peperiksaan.
 
Pengurusan Peperiksaan Dalaman:
 1. Menyediakan jadual peperiksaan/ujian bulanan dan pemarkahan
 2. Menyediakan guru penyedia soalan (seperti yang ditetapkan dalam mesyuarat Panitia) dan memastikan soalan “standard” dan mengikut format PBS/KSSR.
 3. Memastikan guru MP memeriksa skrip jawapan mengikuti skema peperiksaan.
 4. Menyiapkan analisis peperiksaan dan menyerahkan keputusan kepada setiausaha peperiksaan.
 5. Membuat laporan kepada Guru Besar & Penolong Kanan tentang perjalanan peperiksaan (mutu pengawasan, kehadiran guru, kehadiran murid- Jika perlu)
 
Jawatankuasa Pengurusan Jadual Waktu
 1. Menyediakan jadual waktu agong.
 2. Menyediakan jadual waktu ganti bagi guru-guru yang tidak hadir.
 3. Melaporkan kepada guru besar/PK1 sekiranya ada guru yang tidak mematuhi jadual waktu yang disediakan.
 4. Menyediakan jadual waktu kelas dan persendirian.
 5. Mempastikan setiap kelas mempamerkan jadual waktu kelas masing-masing dengan sempurna.
 6. Menyiapkan jadual waktu agong kelas /persendirian untuk sekolah.
 7. Menjadi perantara di antara guru dengan Guru Besar berhubung dengan masalah yang dihadapi mengenai jadual waktu dari masa ke semasa
 
Jawatankuasa Pemantauan PDPC
 1. Memantau pengajaran dan pembelajaran guru dalam kelas.
 2. Melaporkan hasil pemantauan dengan dokumen e-Cakna dan Borang SKPM (Penarafan Kendiri)
 
Jawatan Kuasa Program Transisi
 1. Mengadakan mesyuarat awal bagi menyiapkan buku program.
 2. Menyediakan perkara-perkara berkaitan dengan program selama tiga mingu pertama setiap awal tahun.
 3. Mengenalpasti kaedah bagi murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru dan kawan baru dalam masa yang singkat.
 4. Menyelaras keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan PdP secara formal di Tahun 1.
 5. Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah tanpa masalah.

 

 • Hits: 1586
© Hak cipta terpelihara Sekolah Kebangsaan Sri Wangi.
18300 Gua Musang, Kelantan, Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Paparan terbaik dengan resolusi 1280 x 800